Privacyverklaring

Dit privacybeleid legt uit hoe Stef Kusters Coaching alle informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en openbaar maakt die je mij geeft wanneer je deze website gebruikt (“Site”, “Service”). Dit privacybeleid heeft betrekking op de website en alle producten en diensten die door het bedrijf worden geleverd.

Hallo daar! Ik ben Stef. Ik ben de oprichter en eigenaar van deze website. Stefkusters.nl doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je privacy wordt beschermd. Als ik je vraag om bepaalde informatie te verstrekken waarmee je kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kun je er zeker van zijn dat de informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit privacybeleid.

Lees het volledige beleid voordat je deze website gebruikt of er verbinding mee maakt. Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met – en accepteer je het privacybeleid dat op deze pagina is gedefinieerd. 

Stefkusters.nl is een lifestyleblog met een online leeromgeving over holistisch leven. Dit uit zich in zeer uiteenlopende onderwerpen. Wanneer je deze leeromgeving gebruikt, verkrijg ik hierbij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Stef Kusters Coaching gaat met de grootst mogelijke zorg om met deze gegevens en beveiligt deze tegen diefstal van derden.

Bij de verwerking van deze gevoelige gegevens houd ik mij aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat ik:

 • duidelijk vermeld met welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • mijn verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hier benoemd;
 • de verzameling van persoonsgegevens bewaren zolang dit naar de aard en de inhoud van deze gegevens nodig is;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin dit is vereist;
 • respecteren wanneer jij je toestemming tot verwerking van je persoonsgegevens wilt intrekken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • je de mogelijkheid bieden je persoonsgegevens bij mij op te vragen, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wanneer je deze privacyverklaring goed doorneemt, leer je welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens
Je laat bepaalde gegevens bij mij achter door ze mij zelf te verstrekken en/of door gebruik te maken van mijn diensten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, de wettelijke verplichting, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Houd er rekening mee dat informatie die op openbare elementen van mijn website is geplaatst, zichtbaar kan zijn voor gebruikers van mijn website over de hele wereld. Daarom raad ik aan voorzichtig te zijn bij het verstrekken van informatie over jezelf aan de website.

Doeleinden
Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • om je inschrijving te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je vragen te beantwoorden via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om de hiervoor benodigde gegevens op te nemen in mijn boekhoudsysteem t.b.v. de facturering.

Beveiligen en bewaren
Stef Kusters Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt alle mogelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@stefkusters.nl. Daarnaast bewaar ik je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die ik langer moeten bewaren omdat de wet mij dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Ik zal ze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Daarnaast zijn op onze website social media buttonsopgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Websites van derden
Mijn website kan links naar andere websites of applicaties bevatten. Zodra je deze links hebt gebruikt om mijn website te verlaten, moet je weten dat ik geen controle heb over – en geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaard voor deze websites. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Dit privacybeleid is ook niet van toepassing op deze websites. Je dient zelf de voorwaarden en privacyverklaring van deze website te lezen.

Adverteerders en sponsoring openbaarmaking
Stef Kusters Coaching staat altijd open voor vormen van adverteren, sponsoring en andere vormen van samenwerking. Ondanks deze samenwerkingen zal ik nooit producten, merken of diensten aanbevelen en erover schrijven die ik niet persoonlijk heb geprobeerd, gebruikt of waarin ik geloof. Ik zal altijd transparant zijn of ik een commissie of product gratis ontvang, of dat een reis werd gesponsord.

Ik ben nimmer aansprakelijk voor handelingen van mijn adverteerders of sponsors. Als je een product of dienst koopt op basis van een link van onze website, moet je contact opnemen met dat bedrijf om eventuele problemen op te lossen en niet met mijn website. Elke claim, offerte of statistiek over een product of dienst moet worden gecontroleerd bij de aanbieder of partij in kwestie.

Bepaalde links op mijn website zijn verwijzings- of affiliate links. Als je via deze link een aankoop doet, verdien ik een kleine commissie over de verkoop, zonder dat het jou iets extra’s kost.

Contactformulier en nieuwsbrief
Ik verstuur een (doorgaans maandelijkse) nieuwsbrief waarmee ik geïnteresseerden informeer over mijn diensten en aanverwante onderwerpen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Alleen je naam en e-mailadres worden met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Dit kan middels het zelf rechtstreeks inschrijven via de website. Als je een contactformulier, intakeformulier of aanmeldingsformulier op de website invult of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Indien je contact opneemt via de website, geef je daarmee toestemming je e-mailadres toe te voegen aan de mailinglist.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stef Kusters Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stefkusters.nl. Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Ik raad je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Je erkent en gaat ermee akkoord dat het je eigen verantwoordelijkheid is om deze pagina van tijd tot tijd te controleren om op de hoogte te worden gehouden van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-02-2022.

Aanvaarding van deze voorwaarden
Als je deze website gebruikt, geef je aan dat je akkoord gaat met dit privacybeleid. Gebruik deze website niet als je niet akkoord gaat met dit beleid en dit niet accepteert.

Cookies voor social-media-integratie
Via mijn website kun je video’s en andere content delen via een button op je eigen sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen socialmediabedrijven – zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google – cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Zij verzamelen daarbij gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijs ik naar de privacyverklaringen van deze bedrijven (deze kunnen regelmatig wijzigen):

Facebook
Instagram

Je kunt er ook voor kiezen om via je browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in je browser bij de instellingen. Hiermee blokkeer je ook meteen de cookies van andere websites die je bezoekt.

Contactgegevens
Voor vragen over mijn privacybeleid kun je contact opnemen via onderstaand adres:

Stef Kusters Coaching
Florinstraat 24
6367 DB Voerendaal

+31 631055954
info@stefkusters.nl